S.V. Ommoord

De gezelligste vereniging van Rotterdam Oost

Search
Close this search box.

Uitschrijven en contributie nieuwe seizoen

Alhoewel we niet verwachten dat veel leden hier gebruik van zullen maken wil de ledenadministratie toch graag nog een keer de spelregels omtrent het uitschrijven als lid van onze vereniging onder de aandacht brengen, zodat hier geen discussie over kan ontstaan.

  1. Voor leden die zich willen laten overschrijven naar een andere vereniging geldt dat dit uiterlijk voor 15 juni a.s. moet zijn afgerond;
  2. Ook wanneer u geheel stopt is de uiterste uitschrijfdatum 15 juni a.s.
  3. Wanneer u niets doet wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor een heel seizoen. Het lidmaatschap loopt in het nieuwe seizoen vanaf 1 juli t/m 30 juni 2024.
  4. Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren via een e-mail naar ladm@svommoord.nlof door middel van een aangetekende brief (S.V. Ommoord, Postbus 85117, 3009 MC Rotterdam).

Alle overige soorten van berichtgeving (zoals b.v. een mondelinge opzegging of een whatsapp bericht via een trainer/leider) worden niet erkend en worden dus ook niet in behandeling genomen.  

In alle overige gevallen wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. Voor de het volledige contributiereglement verwijzen wij u graag naar het Contributie en boetes Reglement.

Contributie seizoen 2023 – 2024

Volgens ons contributiereglement kunnen we de contributie voor een nieuw seizoen verhogen met het prijsindexcijfer. U hebt allemaal kunnen lezen en waarschijnlijk ook ervaren dat dit, door met o.a.   energiestijgingen en overige kostenverhogingen, hoog is. Wij hebben daarom besloten, ook omdat we in de voorgaande jaren de contributie tot een minimum beperkt hebben gehouden én omdat we gaan investeren in nieuwe zonnepanelen en veld ledverlichting. We zijn daarom genoodzaakt om de contributie voor het nieuwe seizoen met 10% te verhogen. Door de investeringen kunnen we de jaren daarna hopelijk de contributieverhoging beperken. Wij vertrouwen op uw begrip!
De contributie zal ook dit jaar weer medio augustus via Club Collect bij u in rekening worden gebracht.

De nieuwe tarieven voor het seizoen 2023 -2024 worden dan als volgt:


Wij wensen u allen een mooie zonnige zomer(vakantie) en zien u graag bij het begin van het seizoen weer terug.

Het Bestuur