S.V. Ommoord

De gezelligste vereniging van Rotterdam Oost

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Visie

De jeugdafdeling van S.V. Ommoord wil alle verschillende kinderen uit de wijk Ommoord en directe omgeving van de vereniging een plek bieden waar zij met plezier en veilig kunnen sporten en waar ouders samen met andere vaste vrijwilligers een bijdrage leveren om S.V. Ommoord een leuke en gezellige vereniging te laten zijn.

Doelstelling

De jeugdafdeling van S.V. Ommoord heeft als algemene doelstelling om een stabiele en groeiende jeugdafdeling op te bouwen en te behouden, zodat S.V. Ommoord een aantrekkelijke sportvereniging is voor de wijk Ommoord en daarbuiten. Hierbij wordt geïnvesteerd in opleiding van spelers en trainers om doorstroom van de jeugd naar het eigen seniorenvoetbal te bevorderen. De sportieve doelstelling van de jeugdafdeling is het verbeteren van het voetbalniveau van alle jeugdleden, en het bewaken en waar mogelijk verbeteren van het niveau van de jeugdtrainers.

De jeugdafdeling draagt een uniforme uitstraling uit binnen de vereniging en daarbuiten.

Binnen de mogelijkheden van de vereniging is er ruimte voor ambitie wat betreft voetbalprestaties zolang deze passen binnen de visie en doelstelling van de jeugdafdeling.

Gezien het belang van een solide en groeiende jeugdafdeling voor de vereniging is het zaak dat de jeugdafdeling voldoende budget krijgt van het bestuur van S.V. Ommoord om haar beleid te kunnen realiseren.

Uitgangspunten

  • Het kind staat voorop.
  • Plezier en beleving staan centraal.
  • Het streven is dat iedere speler op het eigen niveau moet kunnen presteren.
  • Het teambelang mag alleen incidenteel prevaleren.
 

Werkwijze

  • Duidelijke afspraken over wederzijdse verwachtingen met alle vrijwilligers binnen de jeugdafdeling (hoofdzakelijk trainers)
  • Begeleiding van alle vaste en incidentele vrijwilligers
  • Heldere communicatie richting spelers, ouders en vrijwilligers
  • Duidelijke afspraken met alle ouders over de huisregels van S.V. Ommoord
  • Investeringen in deugdelijk en veilig materiaal
  • Voorbeeldfunctie van de vrijwilligers binnen de jeugdafdeling voor de jeugd dat tot uiting komt in passend gedrag, en het uitstellen van alcoholgebruik en roken tot na de trainingen, wedstrijden of andere activiteiten
 

Structuur

De structuur van de jeugdafdeling staat hieronder schematisch weergegeven.

Organisatie

Organisatie jeugd@svommoord.nl
   
Jeugdbestuur  
Sander van den Bos
Technisch jeugdbeleid
Robert Berg Activiteiten incl. toernooien
Eric Portheine Voetbal support en vrijwilligers
Purdie Nieland Meidenvoetbal
   
Technische commissie  
Danny van der Eem Hoofd Jeugd Opleiding
Erik Nieland Coördinator Onderbouw 
Patrick van Eijk Coördinator Middenbouw
Reginald de Haas Coördinator Bovenbouw
Purdie Nieland Coördinator Meiden
Sander van den Bos Begeleider trainers/spelers
   
Voetbal Support  
Leon de Bruijn Wedstrijdcoördinator en scheidsrechters
Marco Dollekens Materiaal
   
Activiteiten  
Ziza Delgado  
Solange Mendes  


Het beleid met betrekking tot het indelen spelers is in eerste instantie gebaseerd op het KNVB-uitgangspunt van indelen per geboortejaar.

Daarnaast kijken wij naar plezier & ontwikkeling en kijken wij naar mentaliteit en sociaal gedrag en daarnaast natuurlijk inzet,
spelinzicht en techniek. Dit is bij ons een gezamenlijke exercitie tussen trainers, coördinatoren en HJO.

Wilt u meer informatie, download hier het Technisch Beleidsplan SV Ommoord 2020-2025