S.V. Ommoord

De gezelligste vereniging van Rotterdam Oost

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Lid worden (en uitschrijven)

Het lidmaatschap 

Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar (gelijk aan een voetbalseizoen).

De contributie

SVO contributietabel 2023-2024 voor een overzicht van de contributies voor het seizoen 2023-2024

De contributie die S.V. Ommoord bij haar leden in rekening brengt is te vinden door op bovenstaande link te klikken. Bij nieuwe leden, die zich na de eerste helft van een seizoen (na 1 januari) aanmelden, zal 50% van de contributie in rekening gebracht worden. Bij inschrijving is eenmalig EUR 15,00 administratiekosten verschuldigd.

Voor verdere informatie en regels betreffende contributie wordt verwezen naar het Contributie- en boetereglement.

Aanmelden als lid

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden in de kantine van S.V. Ommoord op donderdagavond tussen 19.30 uur tot 20.30 uur. Leden die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt, moeten te allen tijde vertegenwoordigd worden door een ouder/verzorger. Door op de paarse knop met ‘lid worden’ te klikken kan ons inschrijfformulier alvast ingevuld en verzonden worden. Tevens verzoeken wij u een digitale pasfoto van de speler/speelster naar ons te sturen, deze hebben wij nodig voor de database van de KNVB. Dit kan via een e-mail naar ladm@svommoord.nl. Hierna zal er gekeken worden naar de mogelijkheden voor wat betreft indeling in een team. Hierover ontvangt u een bericht van ons.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze ledenadministratie via ladm@svommoord.nl. Voor elk (nieuw) lid geldt het Contributie- en boetereglement.

Inning van de contributie

S.V. Ommoord heeft de inning van de contributies en boetes uitbesteed aan ClubCollect. Dit is een online betaalplatform voor clubs en verenigingen. Via deze organisatie zullen de facturen digitaal (via e-mail en SMS) verstuurd worden. U krijgt een persoonlijke ClubCollect betaalpagina. Via deze pagina kunt u betalen via IDEAL of door het afgeven van een automatische incasso. De contributie wordt jaarlijks in de maand augustus gefactureerd. De contributie dient binnen 30 dagen na verzending van de factuur te zijn voldaan. ClubCollect biedt u ook de mogelijkheid tot gespreid betalen.

Hiervoor geldt maximaal 4 maal een termijn van 30 dagen. ClubCollect zal hiervoor een kleine extra vergoeding (bovenop de verschuldigde contributie) in rekening brengen. Facturen die na de eerste helft van een seizoen (na 1 januari) worden verstuurd, dienen binnen 30 dagen in één keer te worden voldaan. De mogelijkheid van gespreid betalen is hierbij niet mogelijk. Meer informatie betreffende de werkwijze en het privacy beleid kunt u vinden op de website van ClubCollect.

Jeugdfonds Sport & Cultuur (JFSC)

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld toch mee kunnen doen o.a. met voetbal. Voor die kinderen en jongeren betalen ze de contributie en in bepaalde gevallen de benodigde attributen. Ook bij S.V. Ommoord is het mogelijk om gebruik te maken van JFSC. Ouders of verzorgers dienen wel zelf in actie te komen om een aanvraag bij JFSC in te dienen. Gezien de ruime doorlooptijd van een aanvraag is het zeer wenselijk om dit al ruim op tijd voor aanvang van het seizoen te regelen.

Meer informatie over hoe u deze aanvraag kunt indienen vindt u op de website van het JFSC of kunt u opvragen bij onze ledenadministratie (ladm@svommoord.nl). 

Uitschrijven als lid

Leden die zich uit willen schrijven als lid van S.V. Ommoord kunnen dit alleen schriftelijk doen via een bericht naar de ledenadministratie. Dit kan per e-mail of door een aangetekende brief te sturen naar S.V. Ommoord, Postbus 85117, 3009 MC Rotterdam. Alle overige soorten van berichtgevingen worden niet erkend en kunnen dus niet in behandeling worden genomen. Uitschrijven als lid dient u te doen uiterlijk voor 15 juni, anders wordt uw lidmaatschap automatisch verlengd voor het gehele volgende seizoen en is contributie verschuldigd voor het gehele nieuwe seizoen.