S.V. Ommoord

De gezelligste vereniging van Rotterdam Oost

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Spelregels: gebruik materialen

Algemeen

S.V. Ommoord (hierna SVO) geeft jaarlijks veel geld uit aan nieuwe ballen en trainingsmaterialen. Hierbij moet u denken aan ballen, pionnen, hesjes en andere trainingsbenodigdheden. Helaas moeten we constateren dat niet iedereen op een juiste manier met deze, door de club beschikbaar gestelde, middelen omgaat. Het is belangrijk dat hier op een juiste wijze mee wordt omgegaan, zodat de normale levensduur van deze materialen wordt behaald en onnodige uitgaven tot een minimum kunnen worden beperkt. Daarnaast komt het regelmatig voor dat er, na een training of wedstrijd, ballen achterblijven op het veld. Deze ballen worden meegenomen door “anderen” en kost de vereniging jaarlijks veel geld. Geld wat beter aan andere zaken en investeringen besteed kan worden. Ter illustratie: in het seizoen 2020 – 2021 zijn ca. 50 ballen verdwenen en niet meer ingeleverd. Dit is bijna volledig te wijten aan gedrag en dat kunnen en móeten we met zijn allen veranderen en verbeteren. Kortom, het is dus belangrijk om met elkaar een aantal spelregels voor het gebruik van de diverse materialen af te spreken.

Spelregels gebruik ballen

 1. Elk team krijgt jaarlijks de beschikking over een aantal ballen voor wedstrijden en trainingen. Het aantal is afhankelijk van de trainingsintensiteit en het aantal spelers/speelsters in een team.
 2. Elk team krijgt met ingang van het seizoen 2021 – 2022 de beschikking over een ballenzak met slot.
 3. De trainer/leider of aanvoerder van een seniorenteam is eindverantwoordelijk voor deze ballen en ballenzak. Hij/zij zorgt ervoor of ziet erop toe dat: – er geen ballen achterblijven op het veld (m.a.w. wanneer er wordt getraind met 10 ballen, worden aan het einde van een training ook weer 10 ballen opgeborgen – ballen tellen zal dus een standaard moeten worden) – ballen die over het hek verdwijnen of in de sloot belanden worden z.s.m. opgehaald. Wanneer een bal in de volkstuintjes achter veld 3 is beland en niet kan worden opgehaald, meldt dit svp bij je wedstrijdsecretaris of coördinator.
 4. Wanneer een bal lek of versleten is, meldt dit svp bij je wedstrijdsecretaris of coördinator. Deze vrijwilliger zal zorgdragen voor een nieuwe bal.
 5. Wanneer een bal kwijt is meldt dit svp bij je wedstrijdsecretaris of coördinator.
 6. Aan het eind van het seizoen moet de zak (inclusief slot en sleutel) met alle ballen weer worden ingeleverd. Wanneer het aantal niet hetzelfde is als bij het begin van het seizoen én er is gedurende het seizoen geen melding gemaakt van het verdwijnen van ballen kan SVO (een deel) van deze kosten in rekening brengen bij de leiding en/of het team.
 

Spelregels gebruik overige materialen

 1. Elk team kan gebruik maken van o.a. pionnen, hesjes en andere oefenmaterialen. Zorg er svp voor dat deze materialen na een training weer op de juiste plek worden opgeborgen. Hierdoor kan een ander team de volgende training niet misgrijpen, waardoor er irritatie kan ontstaan.
 2. De trainer/leider of aanvoerder van een seniorenteam is eindverantwoordelijk voor het deugdelijk gebruik van trainingsmaterialen.
 3. Berg hesjes niet nat op. Hierdoor gaan ze stinken en kan er schimmelvorming ontstaan. Laat hesjes regelmatig wassen.
 4. Wanneer materialen kapot of kwijt zijn, meld dit s.v.p. bij je wedstrijdsecretaris of coördinator. Deze vrijwilliger zal samen met u zorgen voor een passende oplossing
 5. Spreek elkaar s.v.p. aan wanneer bovengenoemde spelregels niet worden nageleefd. Hierdoor kunnen we samen een prettige omgeving creëren en voor onze club veel geld besparen.
 

Versie 1.1 Datum 12 januari 2022