S.V. Ommoord

De gezelligste vereniging van Rotterdam Oost

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Spelregels: gebruik doelen

Protocol gebruik doelen

Algemeen

S.V. Ommoord (hierna SVO) heeft de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in doelen. SVO beschikt over kleine doelen (3x 1 meter), verrijdbare pupillendoelen en grote verplaatsbare doelen. Daarnaast zijn er uiteraard nog de wedstrijddoelen op de 3 speelvelden. Ook deze laatste doelen zijn van SVO. Het is belangrijk dat hier voorzichtig mee wordt omgegaan, zodat de normale levensduur van deze doelen kan worden behaald en reparaties tot een minimum kunnen worden beperkt.

Regelmatig komt het voor dat doelen worden gebruikt, maar niet langs het veld worden teruggezet. Dit zorgt regelmatig voor irritatie bij trainers die daarna nog moeten trainen en dus de doelen moeten opruimen. Nog vervelender is het wanneer de doelen doordeweeks op het veld blijven staan en daardoor een belemmering vormen voor de gemeente om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. Denk hier bijvoorbeeld aan het maaien en rollen van de velden.

De gemeente zal de doelen niet van het veld rijden en daardoor om een doel heen maaien.

Kortom, het is dus belangrijk om met elkaar een aantal spelregels voor het gebruik van de diverse doelen af te spreken.

Spelregels gebruik doelen

  1. Voor de kleine verrijdbare pupillen doeltjes beschikt SVO over gewichten, welke ervoor zorgen dat de doeltjes niet kunnen omvallen. Deze gewichten dienen op de liggende achter-stang geplaatst te worden.

=> Vanwege veiligheid is het gebruik van deze gewichten te allen tijde verplicht.

  1. Na afloop van iedere training moeten alle doeltjes van het veld worden gehaald en op de daarvoor bestemde plaats (tegen het hek – zie tekening) aan worden geplaatst. Belangrijk is om de doeltjes niet te slepen over het Wanneer de doeltjes niet beschikken over wielen, dan moeten ze gedragen worden.
  2. Ook naast het veld moeten de gewichten op de stang van het doel geplaatst Hierdoor wordt voorkomen dat gewichten niet her en der over het complex zwerven en dat ook hier voor iedereen veiligheid is gewaarborgd.
  3. Het grote verplaatsbare doel op veld 2 moet altijd worden weggezet tegen het hek in de uitspanning van het veld aan de kant van de Capelseweg (slootkant).

Voor veld 3 geldt de uitsparing aan de wijkkant achterin als locatie.

  1. Doelen mogen niet worden versleept over het Dit voorkomt schade aan het (kunst-) grasveld en voorkomt dat de doelen afscheuren bij de lasnaden.
  2. De leider/trainer/aanvoerder is eindverantwoordelijk voor het gebruik van de doelen door zijn/haar team.
  3. Let erop dat kinderen niet op de doelen klimmen of in de netten gaan
  4. Voor de vaste wedstrijddoelen op veld 1 en 3 geldt dat aan het einde van de wedstrijddag de netten omhoog moeten worden gezet. Hierdoor geven we de gemeente de gelegenheid om ook in en achter het doel te maaien.
  5. Wanneer er schade wordt geconstateerd aan een doel of net, meld dit s.v.p. bij je wedstrijdsecretaris of coördinator. De wedstrijdsecretaris/coördinator kan dit vervolgens doorspelen aan Team Onderhoud die zal zorgdragen voor reparatie of vervanging.

Spreek elkaar s.v.p. aan wanneer bovengenoemde spelregels niet worden nageleefd. Hierdoor kunnen we samen een prettige omgeving creëren en veel geld besparen.

Bijlage spelregel 2: het stallen van verplaatsbare doelen

Alle verplaatsbare doelen zijn voorzien van een sticker met een letter en een nummer. Deze nummers corresponderen met een sticker bij een plek aan het hek.

Kleine doelen worden in een pupillendoel geplaatst. Een pupillendoel moet met de voorkant tegen het hek worden geplaatst. Op deze wijze wordt de meest optimale situatie gecreëerd voor het maaien en borstelen van de velden.