S.V. Ommoord

De gezelligste vereniging van Rotterdam Oost

Het is fijn om te constateren dat het grootste gedeelte van onze leden hun contributie netjes op tijd betaald heeft. De contributiefacturen, welke verzonden zijn op 20 augustus en 16 september, zijn inmiddels ruimschoots vervallen.

Helaas zijn er nog (ouders/verzorgers van jeugd-) leden die deze nog niet betaald hebben, dit ondanks vele herinneringen.

Wij helaas genoodzaakt deze leden per heden te schorsen voor trainingen en wedstrijden. De trainers zijn inmiddels geïnformeerd. Daarnaast wordt er EUR 15,- administratiekosten in rekening gebracht en zullen wij de vordering uit handen geven aan een incassoburo.

Namens het bestuur SV Ommoord,

Erwin Rijsdijk (penningmeester)