S.V. Ommoord

De gezelligste vereniging van Rotterdam Oost

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Het is fijn om te constateren dat het grootste gedeelte van onze leden hun contributie netjes op tijd betaald heeft. De contributiefacturen, welke verzonden zijn op 13 augustus, zijn inmiddels ruimschoots vervallen.

Helaas zijn er nog (ouders/verzorgers van jeugd-) leden die deze nog niet betaald hebben, dit ondanks vele herinneringen.

Indien er op maandag 24 oktober a.s. niet betaald is, zijn wij helaas genoodzaakt over te gaan tot schorsing per 31 oktober. Dit houdt uitsluiting van wedstrijden en trainingen in totdat er betaald is.

Mochten er geldproblemen zijn waardoor contributiebetaling niet mogelijk is? Dan wijzen wij graag nogmaals op de campagne van de ING ‘Contributie buiten je budget?’ (ing.nl/niemandbuitenspel.nl). Meer informatie hierover is ook te vinden op onze website. Ook hebben wij een eigen financiële vertrouwenspersoon waarmee contact opgenomen kan worden (saskia.van.der.heijden-heugens@ing.com). Uiteraard is dit geheel vertrouwelijk.

Namens het bestuur SV Ommoord,

Paul Breedveld

secretaris