S.V. Ommoord

De gezelligste vereniging van Rotterdam Oost

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Reserveert u deze datum alvast in uw agenda? Op donderdagavond 14 oktober 2021 zal de eerstvolgende ALV plaatsvinden in de kantine van S.V. Ommoord aanvang 20.00 uur. (Inloop vanaf 19.30 uur) Deze vergadering is voor leden en ouders/verzorgers van jeugdleden. Op deze avond wordt u uitgebreid geïnformeerd over de manier waarop de club door de Corona periode is gekomen. Daarbij wordt ook de financiële positie toegelicht. En, niet onbelangrijk, wat zijn de toekomstplannen?

Binnenkort zal de volledige agenda worden gedeeld. Een van de agendapunten is de verkiezing van bestuursleden. De positie van voorzitter is vacant. Door het bestuur wordt geen kandidaat voorgesteld. De termijn van onze penningmeester Erwin Rijsdijk eindigt. Hij stelt zich herkiesbaar. Pieter de Groot treedt af als secretaris. Het bestuur stelt Paul Breedveld voor als zijn vervanger.

Leden die interesse hebben in een van deze functies kunnen zich, vóór 1 oktober 2021, melden via penningmeester@svommoord.nl.

Alle trainingen komen op deze avond te vervallen.

Tot 14 oktober!