S.V. Ommoord

De gezelligste vereniging van Rotterdam Oost

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Op donderdagavond 10 november 2022 zal de eerstvolgende ALV plaatsvinden in de kantine van S.V. Ommoord aanvang 20.00 uur(Inloop vanaf 19.30 uur)

Deze vergadering is voor leden en ouders/verzorgers van jeugdleden.

Hieronder treft u de agenda.

 

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Verslag vorige ALV d.d. 14 oktober 2021
 4. Update stand van zaken
 5. Financieel verslag seizoen 2021-2022
 6. Verklaring kascontrolecommissie
 7. Verkiezing leden kascontrole- en arbitragecommissie
 8. Pauze
 9. Begroting seizoen 2022-2023
 10. Toekomst S.V. Ommoord (komend jaar en binnen 5 jaar)
 11. Rondvraag en sluiting

Alle trainingen komen op deze avond te vervallen.

Tot 10 november!

 

Team Algemeen