S.V. Ommoord

De gezelligste vereniging van Rotterdam Oost

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene Leden Vergadering (ALV)

Op donderdagavond 16 november 2023 zal de eerstvolgende ALV plaatsvinden in de kantine van S.V. Ommoord aanvang 20.00 uur. (Inloop vanaf 19.30 uur)
Deze vergadering is voor leden en ouders/verzorgers van jeugdleden.

Hieronder treft u de agenda.

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Verslag vorige ALV d.d. 10 november 2022
 4. Update stand van zaken
 5. Financieel verslag seizoen 2022-2023
 6. Verklaring kascontrolecommissie
 7. Verkiezing leden kascontrole- en arbitragecommissie
 8. Pauze
 9. Begroting seizoen 2023-2024
 10. Vrijwilligersbeleid
 11. Investeringen
 12. Rondvraag en sluiting

Alle trainingen komen op deze avond te vervallen.

Tot 16 november!

Team Algemeen