S.V. Ommoord

De gezelligste vereniging van Rotterdam Oost

Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene Leden Vergadering (ALV)

Op donderdagavond 14 oktober 2021 zal de eerstvolgende ALV plaatsvinden in de kantine van S.V. Ommoord aanvang 20.00 uur. (Inloop vanaf 19.30 uur) Deze vergadering is voor leden en ouders/verzorgers van jeugdleden.

Hieronder treft u de agenda. 

1.         Opening

2.         Ingekomen stukken

3.         Verslag vorige ALV d.d. 14 november 2019

4.         Update stand van zaken

5.         Financieel verslag seizoen 2019-2020 en 2020-2021

6.         Verklaring kascontrolecommissie

7.         Verkiezing Team Algemeen

8.         Verkiezing leden kascontrole- en arbitragecommissie

9.         Pauze

10.       Begroting seizoen 2021-2022

11.       Vrijwilligersbeleid

12.       Toekomstplannen

13.       Rondvraag en sluiting

 

Ad 7    De positie van voorzitter is vacant. Door het bestuur wordt geen kandidaat voorgesteld. De termijn van onze penningmeester Erwin Rijsdijk eindigt. Hij stelt zich herkiesbaar.  Pieter de Groot treedt af als secretaris. Het bestuur stelt Paul Breedveld voor als zijn vervanger.

Leden die interesse hebben in een van deze functies kunnen zich, vóór 7 oktober 2021, melden via penningmeester@svommoord.nl.

Alle trainingen komen op deze avond te vervallen.

Tot 14 oktober!

 

Team Algemeen