google-plus facebook twitter youtube linkedin2 cross arrow-right arrow-left search

Inning contributie seizoen 2016 – 2017 via ClubCollect

Beste leden en ouders van jeugdleden,

Ongetwijfeld hebben jullie ervaren dat de club volop in beweging is. Er worden een aantal slagen gemaakt om de club professioneler en efficiënter te besturen. Eén van deze slagen betreft de inning van de contributie.

Op de ALV van 31 maart jl. is het volgende besloten:

– vaststelling contributie seizoen 2016 – 2017;

– de contributie dient in de laatste week van augustus in éen keer betaald te worden;

– invoering van het contributie- en boetebeleid.

In het verleden kostte het vaak moeite alle contributies tijdig te innen. Dat willen we graag verbeteren. Daarom zal vanaf aankomend seizoen de inning worden uitbesteed aan ClubCollect, een organisatie die ruime ervaring heeft met het innen van contributies. Dit samenwerkingsverband levert zowel de leden als de club voordelen op. Het voordeel voor jullie is het grote gebruiksgemak waarmee de betalingen voldaan kunnen worden en de mogelijkheid om gespreid te betalen (voor gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening gebracht). Tevens is er het voordeel dat de grote werkdruk voor vrijwilligers van SVO wordt verminderd.

Wat betekent dit samenwerkingsverband concreet? ClubCollect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen over. ClubCollect zal via SMS en e-mail contact opnemen met alle leden (zorgt u er svp daarom voor dat de ledenadministratie recente en juiste gegevens van u heeft). De betaalverzoeken worden verstuurd via SMS en e-mail. Door op een link te klikken komt u op uw persoonlijke betaalpagina van ClubCollect en hier kunt u uw factuur inzien, downloaden en betalen. Hier kunt u ook kiezen om uw contributie in één keer te betalen of in termijnen. De betalingen verlopen via automatische incasso of via iDEAL en zijn daarom 100% veilig.

Een deel van uw persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan ClubCollect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, voor ClubCollect en u als clublid. Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek de verwerking van betalingsgegevens voor de verenigingscontributie. Deze verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp). U als clublid kunt erop vertrouwen dat uw gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Meer informatie over de behandeling van persoonsgegevens door ClubCollect kunt u hier vinden. Voor meer informatie over ClubCollect verwijs ik u graag naar de website van ClubCollect.

Wanneer u vragen heeft over bovenstaande, kunt u contact opnemen met de ledenadministratie (ladm@svommoord.nl) of ondergetekende (penningmeester@svommoord.nl).

Namens bestuur sv Ommoord

Erwin Rijsdijk

penningmeester

(20 aug) Ommoord 1 - Schoonhoven 1 (Veld)
(23 aug) Gravendeel 1 - Ommoord 1 (Veld)
()
()
()
()
()
()
Momenteel geen informatie.
Momenteel geen informatie.